Nyitvatartási idő

H-Cs: 10:00-18:00; P: 12:00-17:00

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban „ÁSZF”) tartalmazzák a https://www.jazminaromaterapia.hu internetes oldalon üzemeltetett webshop (a továbbiakban: „Webáruház”) használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket.

Amennyiben a Webáruházunkat igénybe veszi, úgy kérjük, hogy részletesen olvassa át az ÁSZF-et.

1. Eladó adatai

Eladó: Kálnainé Oberländer Brigitta vállakozó (székhely: 1112. Budapest Németvölgyi út 150.; adószám: 76175598-1-33; levelezési cím: 1112. Budapest, Rétköz utca 43/A).
Eladó elérhetősége, a vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt
elektronikus levelezési címe: jazminaromaterapia@gmail.com.
Az Eladó a https://www.jazminaromaterapia.hu/ internetes oldal üzemeltetője. A tárhely-szolgáltató adatai: www.ininet.hu.

Az Eladó a https://www.jazminaromaterapia.hu/ weboldalon megtalálható, internetes katalógusában teszi közzé megvásárolható termékeit, és azoknak a lényeges tulajdonságait.
A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben
illusztrációként szerepelnek.
Fontos tudnivalók Vevő részére:
• A mellékelt tájékoztatót figyelmesen olvassa el!
• Használat előtt végezzen bőrpróbát!
• Az illóolajat soha ne használja hígítatlanul a bőrén! Hígítatlanul kizárólag szakképzett aromaterapeuta javaslatára használja.
• Szembe vagy nyálkahártyára ne kerüljön!
• Csak külső használatra!
• Magas vagy alacsony vérnyomás, epilepszia esetén kérje ki szakképzett aromaterapeuta véleményét.
• Várandósság, szoptatás alatt kérje ki szakképzett aromaterapeuta véleményét.
• 3 éves kor alatti kisgyermekeknél kérje ki szakképzett aromaterapeuta véleményét.
• Gyermekek elől gondosan zárja el!
• Tárolás: fénytől védett, száraz, hűvös helyen, eredeti csomagolásban.
• Az illóolajok alkalmazását illetően kérje ki szakképzett aromaterapeuta tanácsát!

2. ÁSZF elfogadása

A vásárlás során a Vevő, amennyiben a Webáruház szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor a szerződéskötést megelőzően köteles elolvasni és megismerni a jelen ÁSZF feltételeit. Az ÁSZF feltételeinek elfogadását a Fizetés során a Megrendelés elküldése mellett található jelölő négyzet kiválasztásával teheti meg. A Vevő a jelölő négyzet kiválasztásával kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et a szerződéskötést megelőzően megismerte, azt elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Az ÁSZF elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre Eladó és Vevő között. Ha Vevő az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, úgy a Webáruházban nem vásárolhat.

3. A termékek megrendelésének folyamata

Az online Webáruházban történő vásárlás kizárólag elektronikus úton lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon és feltételek szerint. Eladó egyéb úton, így személyesen, telefonon, levélben stb. megküldött ajánlatot, megrendelést nem fogad el.
A létrejövő adásvételi szerződések nyelve magyar, nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, ezért azokat az Eladó nem iktatja, és utóbb nem hozzáférhetőek.

a) Vásárláshoz szükséges adatok megadása

Eladó adatait minden ajánlat (a továbbiakban: megrendelés) esetében köteles megadni. A megrendeléshez Vevő köteles valamennyi kötelezőnek megjelölt mezőt pontosan és maradéktalanul kitölteni. A Vevő által megadott téves adatokból eredő hibás teljesítésből eredő károkért az Eladót felelősség nem terheli. Vevő személyes adatait Eladó bizalmasan kezeli, azokat csak és kizárólag a megrendelés teljesítéséhez használja fel. Ez alól kivételt jelentenek azon alvállalkozóknak szükségesen megadott adatok, melyek nélkül a megrendelés teljesítése nem kivitelezhető, például a postának, futárszolgálatnak átadott kiszállításhoz szükséges információk.
A megrendelés során a következő személyes adatok megadására van lehetőség:
Név
E-mail cím
Telefonszám
Szállítási cím
Számlázási cím, ha eltér a szállítási címtől
Vevő lehet:
• cselekvőképességében nem korlátozott, nagykorú természetes személy;
• jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet, mely esetben a
nevében eljáró személy szavatolja, hogy jogosult az adott szervezet képviseletére.

b) Kosár használata

A megvásárolni kívánt termékeket Vevő a kosárba helyezheti, ez a “Kosárba teszem” gombra/képre
történő kattintással lehetséges.

c) Megrendelés összeállítása

Automatikusan 1 db termék kerül a kosárba, ha ennél többet szeretne Vevő egy-egy termékből vásárolni, akkor a kosáron belül a termék mellett át kell írni a számot a kívánt mennyiségre. Ugyanígy kell eljárni, ha a termék darabszámát Vevő csökkenteni szeretné. A terméknél feltüntetett ár nem tartalmazza a szállítási költséget, azt Vevő a megrendelés megtételének folyamatában választhatja ki.

e) Adatbeviteli hibák ellenőrzésének és javításának módja

A “Kosár” gombra/képre történő kattintással Vevő ellenőrizheti a kosárban lévő termékek adatait, illetve lehetősége van a mennyiség megváltoztatására is (a termék darabszáma melletti – illetve + jellel, majd ezt követően a Kosár frissítése gombbal). Ha Vevő a folyamat során meggondolja magát, vagy csak véletlenül tett be egy terméket a kosárba, ugyanitt lehetősége van a kosárból való kivételre is, a termék melletti piros keresztre kattintva (“Termék eltávolítása”).

g) Megrendelés elküldése

Amennyiben Vevő a vásárlás mellett dönt, a “Kosár” képre majd a „Tovább a pénztárhoz” menüpontra kell kattintani. A következő lépés a fizetési és szállítási mód kiválasztása. Ezek után adhatja meg Vevő a személyes adatait, – amennyiben kívánja – számlázási, valamint – amennyiben szükséges szállítási címét. Amennyiben a szállítási cím megegyezik a számlázási címmel, a jelölő négyzet megjelölésével a rendszer automatikusan átmásolja az adatokat. A sikeres
kézbesítéshez szükséges, hogy a megadott szállítási címen pontosan beazonosítható legyen, milyen néven kit kell keresni a csomaggal.

h) Megrendelés visszaigazolása

Eladó köteles a Vevő megrendelését elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás a Vevő megrendelésének elküldésétől számított 48 órán belül a Vevőhöz nem érkezik meg, úgy a Vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő az Eladóhoz, illetve a Vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak. A szerződés a visszaigazolás Vevő részére történő megérkezésével jön létre.

4. A termékek ára és a fizetés módja

A termékek aktuális (ÁFÁ-t tartalmazó) bruttó árát a honlapon található érvényes termékkatalógus tartalmazza. A termékek ára a szállítás díját nem tartalmazza. A felmerülő szállítási költség a Vevőt terheli, ennek összege a választott szállítási mód függvényében változik. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Eladó teljeskörűen tájékoztatja Vevőket a weboldalon feltüntetve az akció időtartamáról. Amennyiben Eladó a tőle elvárható gondos eljárás ellenére is hibás vételárat tüntet fel, különösen, ha az nyilvánvalóan téves (pl.: a termék általánosan elfogadott piaci árától nagymértékben eltérő ár, vagy egy esetleges rendszerhiba, 0 Ft, vagy 1 Ft kerül árként feltüntetésre), akkor Eladó nem köteles a terméket a hibásan megjelölt áron értékesíteni. Ebben az esetben Eladó felajánlja a tényleges áron történő értékesítést és amennyiben Vevő azt nem fogadja el, a megrendelés törlésével elállhat a vásárlástól.

Megrendeléskor a Vevő a következő fizetési módok közül választhat:

• Banki utalás (Kálnainé Oberländer Brigitta; 11600006-00000000-81266005 bankszámlaszámára, a számlán feltüntetett fizetési határidőig);
• Kártyás fizetés Barionon keresztül;
• Utánvét.

Eladó a Webáruházban közzétett árak változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép életbe. Ez egyben azt is jelenti, hogy a rendszer a Kosár értékét mindig az aktuális árakkal számolja. Az árak módosítása a már megrendelt és visszaigazolt termékek vételárát nem befolyásolja.
A vételár teljes kifizetéséig az Eladó az átadott termék tekintetében fennálló tulajdonjogát fenntartja. A termék tulajdonjoga a vételárnak az Eladó számláján történő jóváírásával száll át a Vevőre.

5. A termékek kiszállítása

a) Szállítási határidő

Az Eladó által vállalt átlagos teljesítési határidő: a visszaigazolástól számított 5 munkanapon belül. A termék kiszállításának megkezdéséről e-mail értesítést kap a Vevő. A visszaigazolásban megadott szállítási határidő tájékoztató jellegű, az Eladónak a szerződés teljesítésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:220.§ (1) bekezdése
értelmében 30 nap áll rendelkezésére. Ha Eladó a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Vevőt haladéktalanul tájékoztatni, valamint Vevő által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. Vevő a kiválasztott és megrendelt termékeket a megrendelésben megjelölt helyen köteles átvenni. Szállítási költségen minden olyan költség értendő, amely az Eladó telephelye és a Vevő által megadott szállítási cím közötti kiszállítás kapcsán felmerül.

b) Szállítási módok

Vevő a megrendelés feladásakor kiválaszthatja a szállítási módot. A szállítás költségeit a Vevő köteles az Eladó részére megtéríteni.

Ha a vásárlás bruttó értéke meghaladja a honlapon közölt aktuális értéket (Fizetési és Szállítási Feltételek menüpont), akkor a házhozszállítás Budapesten a XI., XII. kerületekben illetve Budaörs, Törökbálint és Érd települések területén díjmentes. A díjmentesség feltétele jelenleg minimum 8.000,-Ft rendelési összeg.

Ha a vásárlás bruttó értéke meghaladja a honlapon közölt aktuális értéket (Fizetési és szállítási feltételek menüpont), akkor a házhozszállítás Magyarország teljes területén díjmentes. A díjmentesség feltétele jelenleg minimum 30.000,-Ft rendelési összeg.

Szállítási módok:

  • személyes átvétel a szalonban ingyenesen;
  • házhozszállítás futárral (Budapesten a XI., XII. kerületekben illetve Budaörs, Törökbálint és Érd települések területén ingyenes 8.000 Ft feletti vásárlás esetén);
  • FoxPost 5 kg súlyig:
    • csomagautomatába bruttó 900 Ft;
    • házhozszállítással bruttó 1.600 Ft.

 Utánvételes fizetés költsége: 200 Ft.

Házhozszállítás futárral

A házhozszállítás ingyenesen a megjelölt kerületekben és településeken 8.000 Ft feletti vásárlás esetén. A házhozszállítást magunk teljesítjük az alábbi feltételekkel:

Telefonos vagy e-mailben történő egyeztetés után csak egyszer kíséreljük meg a csomag kiszállítását. Eladót az át nem vett küldemény visszaküldése esetén felelősség a termék/csomag visszaérkezéséért nem terheli. Eladó csak akkor köteles vételár visszatérítésre, amennyiben a csomag és a megrendelt termék sérülésmentes, hiánytalan, bontatlan csomagolásban visszaérkezett Eladó telephelyére. Amennyiben a csomag/termék hibátlan állapotban visszaérkezett, Eladó a visszaérkezéstől számított 30 napon belül Eladó Vevő részére a vételár megfizetésének módjával azonos módon visszafizeti a vételárat csökkentve a kiszállítás és visszaszállítás díjával! Erről Eladó Vevőt e-mailben értesíti. Amennyiben olyan rendelés érkezett vissza, amelynek szállítása a rendelési összeg nagysága miatt díjmentes lett volna, Eladó ebben az esetben is jogosult a kiszállítási és visszaszállítási díj levonására, és a vételár csökkentett összegének a visszautalására.

FoxPost csomagautomatába szállítás

Eladó által feladott termékeket tartalmazó küldeményt a Vevő által a mindenkori FoxPost Csomagautomaták (elérhető a www.foxpost.hu oldalon) közül címhelyként kiválasztott FoxPost Csomagautomatába továbbítja, ahol kézbesítés céljából tárolja és a Vevő (vagy egyéb jogosult átvevő) részére kézbesíti. Vevő értesítést kap (e-mailben, telefonszám megadása esetén sms-ben) arról, hogy a termék az általa megadott FoxPost Csomagautomatában átvehető, amely értesítésben megjelölésre kerül az átvétel határideje. A küldeményt 3 napig őrzik. A Vevő az átvételi határidő 24 óra múlva történő lejáratáról e-mail értesítést kap. Eladót az át nem vett küldemény visszaküldése esetén felelősség a termék/csomag visszaérkezéséért nem terheli. Eladó csak akkor köteles vételár visszatérítésre, amennyiben a csomag és a megrendelt termék sérülésmentes, hiánytalan, bontatlan csomagolásban visszaérkezett Eladó telephelyére. Amennyiben a csomag/termék hibátlan állapotban visszaérkezett, Eladó a visszaérkezéstől számított 30 napon belül a Vevő részére a vételár megfizetésének módjával azonos módon visszafizeti a vételárat csökkentve a kiszállítás és visszaszállítás díjával! Erről Eladó a Vevőt e-mailben értesíti. Amennyiben olyan rendelés érkezett vissza, amelynek szállítása a rendelési összeg nagysága miatt díjmentes lett volna, Eladó ebben az esetben is jogosult a kiszállítási és visszaszállítási díj levonására, és a vételár csökkentett összegének a visszautalására.

FoxPost házhozszállítás

Az Eladó által feladott termékeket tartalmazó küldeményt a Vevő által megadott címre a FoxPost továbbítja. A Vevő értesítést kap (e-mailben, telefonszám megadása esetén sms-ben) arról, hogy a termék az általa megadott címre melyik 2 órás időintervallumban kerül kiszállításra. A futárszolgálat a küldeményt egy alkalommal kísérli meg kézbesíteni a címzett részére. Amennyiben a kézbesítési kísérlet nem vezetett eredményre, a futárszolgálat a küldeményt 3 nap őrzési idő után visszavisszi a raktárába, ahol további egy hétig tárolják. Ezidő alatt a címzett kérhet újraküldést, melynek a díja 1.099 Ft. Ha a Vevő nem kér újraküldést, visszaküldik a csomagot az Eladónak abba az automatába, ahol eredetileg feladta 500 Ft ellenében. Eladó csak akkor köteles vételár visszatérítésre, amennyiben a csomag és a megrendelt termék sérülésmentes, hiánytalan, bontatlan csomagolásban visszaérkezett Eladó telephelyére. Amennyiben a csomag/termék hibátlan állapotban visszaérkezett, Eladó a visszaérkezéstől számított 30 napon belül a Vevő részére a vételár megfizetésének módjával azonos módon visszafizeti a vételárat csökkentve a kiszállítás és visszaszállítás díjával! Erről Eladó a Vevőt e-mailben értesíti. Amennyiben olyan rendelés érkezett vissza, amelynek szállítása a rendelési összeg nagysága miatt díjmentes lett volna, Eladó ebben az esetben is jogosult a kiszállítási és visszaszállítási díj levonására, és a vételár csökkentett összegének a visszautalására.

c) Termékek ellenőrzése

Vevő köteles az átvétel időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén átvenni. Ezt követően Eladó hiányosságokra vonatkozó reklamációkat nem tud elfogadni. Sérült csomagolás esetén a hibát jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A mennyiségi és minőségi megvizsgálást Vevő a termékek átvételekor köteles elvégezni. A termék átadását és átvételét követően előterjesztett mennyiségi és minőségi kifogásokat a felek semmisnek tekintik.
A termék tekintetében fennálló kárveszély a terméknek a Vevő vagy az átvételre jogosult egyéb személy részére történő átadásával száll át a Vevőre.

6. Elállási/Felmondási jog

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet alapján a Vevőt megillető elállási/felmondási jog: Vevő 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Vevő jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést. Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

Az elállási/felmondási határidő:
• termék adásvételére irányuló szerződés esetében attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Vevő vagy a Vevő által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi;
• több termék szolgáltatásakor attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Vevő vagy a Vevő által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi;
• több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor, amelyen Vevő vagy a Vevő által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi;
• termék meghatározott időszakon belüli rendszeres szolgáltatására vonatkozó szerződés
esetében attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Vevő vagy a Vevő által
megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy átveszi az első terméket.

Ha Vevő elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó
egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: (név: Kálnainé Oberländer Brigitta, postai cím: 1112. Budapest, Rétköz utca 43/A., elektronikus levelezési cím: jazminaromaterapia@gmail.com).
Ebből a célból felhasználhatja a 9. pont szerinti elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is. Vevő határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/ felmondási nyilatkozatát.

Vevő nem gyakorolhatja elállási jogát:
• romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
• olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.
A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.
26.) kormányrendelet 29.§ (1) bekezdés e) pontja alapján Eladót nem illeti meg elállási jog –
egészségvédelmi vagy higiéniai okokból – az alábbi termékek vonatkozásában,
amennyiben azokat felbontotta:
• illóolajok, növényi olajok, aromavizek, kozmetikai termékek.

7. Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Vevő eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Vevő elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Eladó visszatéríti a Vevő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Vevő az Eladó által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.)

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz Eladó, kivéve, ha Vevő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Vevőt semmilye többletköltség nem terheli.

A visszatérítést mindaddig visszatarthatja Eladó, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Vevő nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Vevő köteles Eladónak a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha Vevő a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Vevő viseli.

Eladó kizárólag sérülésmentes, hiánytalan, bontatlan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén köteles a vételárat a Vevő részére megtéríteni. A csomagolás sérüléséből adódó költségek a Vevőt terhelik abban az esetben, ha a Felek jegyzőkönyvet nem vettek fel a kézbesítéskor a csomagolás sérüléséről.

8. Elállási nyilatkozat minta

„Elállási/Felmondási nyilatkozatminta
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: Kálnainé Oberländer Brigitta, postai cím: 1112.Budapest Rétköz utca 43/A

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/ jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: 1

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: 2

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt:”

1 Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése
2 A megfelelő jelölendő

9. Jótállás, kellékszavatosság és termékszavatosság

a) Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön Kálnainé Oberländer Brigitta hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást Kálnainé Oberländer Brigitta vállalkozó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

b) Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az a) pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi
követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő
tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét? Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
• a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba,
vagy
• a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában
nem volt felismerhető vagy
• a termékhibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

c) Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Amennyiben valamely termék esetében jogszabály alapján Kálnainé Oberländer Brigitta vállalkozó jótállásra köteles.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az a) és a b) pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

10. Etikai tájékoztató

A Szolgátatók vállalják, hogy:

• a szolgáltatásokat a legjobb tudásuk szerint a vendégük javára alkalmazzák, hiszen elsődleges
kötelezettségük a vendég igényeinek kielégítése, kényelme, egészsége. Ennek érdekében törekszenek arra, hogy a megszerzett tudásukat a munkájuk során a képzéseken tanult módon alkalmazzák és fejlesztik szakmai kompetenciájukat, hogy ezáltal mindig a legmagasabb szintű szolgáltatást nyújthassák;
• szolgáltatásaik emberközpontúak, a vendégekkel készségesek és segítőkészek;
• szolgáltatásaikról és termékeikről elégséges és kielégítő információt adnak vendégeinek;
• szolgáltatásaik promótálásakor a hitelesség, az etikusság, a tisztesség és igényesség elveit betartva közölnek információkat és nem élnek az üzleti kizsákmányolás és a megtévesztés eszközeivel;
• a természetes és hazai alapanyagok felhasználását helyezik előtérbe;
• nem lépnek fel tiszteletlenül a (szakmai) nagyközönség előtt, becsmérlő kritikát nem fogalmaznak meg oktatóikról, kollégáikról, társaikról, partnereikről stb., azaz ártó szándékkal semmilyen módon nem használják tudásukat, a termékeket, a kapcsolataikat, továbbá semmilyen formában nem élnek vissza ezekkel;
• a szolgáltatások előtt és alatt tartózkodnak bárminemű tudatmódosító szer és alkohol használatától.

11. Felelősség

Mivel az Eladó a Webáruházat az adott állapotban üzemelteti, az üzemeltetés – ideértve az üzemeltetés során használt szoftvert, illetve a Webáruház keretében elérhető valamennyi tartalmat is – pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért az Eladó semmilyen felelősséget nem vállal. Eladó nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért, ilyen lehet például az internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok. Eladó minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a Webáruházban megjelenő adatok (termékek ára, leírása, árukészlet, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek, azonban a feltüntetett adatok hibátlanságát garantálni nem tudja. Amennyiben az Eladó a termék oldalon bármely információt hibásan tüntet fel, a Vevő elállhat a hibás adatokkal közölt termék megrendelésétől, azonban az Eladó egyéb követelés, kártérítési igény kielégítésére nem kötelezhető. Eladó semmilyen felelősséget nem vállal a gyártó által a terméken feltüntetett, vagy a termékkel kapcsolatban szolgáltatott egyéb információ (pl.: reklám) pontatlanságáért vagy valótlanságáért. A Webáruház használata során – beleértve a bankkártyás fizetést is – történő adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért az Eladó felelősséget nem vállal. Eladó nem felelős semmilyen kárért, amelyet a Vevő egyéni érzékenysége vagy allergiája okozott a termék használatakor vagy azt követően. A termékek a használati útmutatóban foglaltak betartásával használandók.

12. Adatvédelem

Adatvédelmi tájékoztató elérhető itt: https://jazminaromaterapia.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

13. Panaszügyintézés

Vevő írásban közölheti panaszát az Eladóval. Panaszügyintézés levelezési címe: 1112. Budapest Rétköz utca 43/A.

Panaszügyintézés elektronikus levelezési címe: jazminaromaterapia@gmail.com

14. Az Üzleti Feltételek elfogadása

Vevő a Webáruházban feladott valamennyi ajánlat feladásakor, a hatályos ÁSZF elfogadását is megerősíti. Eladó szabadon módosíthatja a jelen ÁSZF-et. Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor a módosítás szövege online megjelenik a weboldalon. Abban az esetben, ha a Vevő bármilyen formában megsérti a jelen ÁSZF-ben foglalt szabályokat, akkor az Eladó érvénytelennek nyilváníthatja a Vevő vásárlását.

15. A jelen ÁSZF megszűnése

Eladó fenntartja a jogot, hogy a Webáruház egészét bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül megszüntesse, amely esetben a jelen ÁSZF automatikusan megszűnik.

16. Védjegyek

Az Eladó minden – itt nem kifejezetten rögzített – jogot fenntart magának. A weboldalon megjelenő védjegyek, szlogenek vagy egyéb tartalom a jelen ÁSZF-től és a jogszabályoktól eltérő felhasználása tilos. Vevő sem licencet, sem jogot nem szerez a Webáruházban megjelenő bármely kereskedelmi jel vagy jegy használatára.

17. Egyéb

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók. Jelen ÁSZF magatartási kódexre nem utal. Eladó fenntartja a jogot, hogy a http://jazminaromaterapia.hu/uzlet bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el. Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalások útján rendezzék. Vevő a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá az ÁSZF megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügyek bírósági eljáráson kívüli rendezése céljából a Budapesti Gazdasági Kamara mellett működő Békéltető Testülethez is fordulhat az alábbi postai címen: 1253 Budapest, Pf.: 10.

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezettek a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát. Bővebb információkért kérjük olvassa el az Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatót.

Bezárás